Nawigacja

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Zastępstwa zostały zaktualizowane
 • Próbne egzaminy w styczniu

  Termin Egzamin
  czwartek Próbny egzamin gimnazjalny  aula Przedmioty humanistyczne czas [8:40 - 9:40 ]        
  3 stycznia  
  czwartek  Próbny egzamin gimnazjalny  aula j. polski czas [10:30 -12:00 ],       
  3 stycznia  
  piątek Próbny egzamin gimnazjalny  aula przedmioty przyrodnicze czas [11:25- 12:25], opieka:        
  4 stycznia  
  piątek Próbny egzamin gimnazjalny  aula matematyka czas [ 13:25- 14:55 ] opieka:        
  4 stycznia  
  poniedziałek Próbny egzamin gimnazjalny  j. angielski rozszerzony czas [8:00- 9:00 ] sale F2, 14, 15 opieka:        
  7 stycznia  
  czwartek  Próbny egzamin maturalny ia j. angielski p. Roz. czas [10:40 -13:10 ]sale F2, 18, 19, 15, 14 opieka:              
  3 stycznia  
  piątek Próbny egzamin maturalny  matematyka p. podstawowy aula  i sala F2 czas  [8:00 - 10:50] opieka:        
  4 stycznia  
  piątek Próbny egzamin maturalny   sala F2 fizyka czas  12:15 - 15:15 opieka:        
  4 stycznia  
  piątek Próbny egzamin maturalny   sala 14 wos czas  12:15 - 15:15 opieka:        
  4 stycznia  
  poniedziałek Próbny egzamin maturalny   aula matematyka p. roz. czas 8:00 - 11:00   opieka:        
  7 stycznia  
  poniedziałek Próbny egzamin maturalny   aula chemia i geografia  czas 12:30 - 15:30   opieka:        
  7 stycznia  
  wtorek Próbny egzamin maturalny   aula i sala  F2  j polski  p. podstawowy czas 8:00 -10 :50   opieka:        
  8 stycznia  
  środa Próbny egzamin maturalny aula biologia i historia czas 7:50 -10 :50    opieka:        
  9 stycznia  
  czwartek Próbny egzamin maturalny   sala  F2  j polsk p. roz czas 8:00 -11 :00  .  opieka:        
  10 stycznia  
 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • OJAG ETAP II

  Lista uczniów dopuszczonych do etapu II OJAG jest dostępna u nauczycieli języka angielskiego.

  Część pisemna II etapu odbędzie się w środę, 19 grudnia, o godzinie 9.30 w sali 23.

  Test trwa 45 minut.

  Informacje dotyczące wszystkich etapów OJAG znajdują się na stronie http://www.ojag.wsjo.pl/.

  W razie pytań dotyczących konkursu, zapraszam do sali 5g.

  Aleksandra Przekowiak

 • Olimpiada j. niemieckiego

  Etap szkolny X Trójmiejskiego Konkursu Języka Niemieckiego odbedzie się 7 grudnia.

  Zgłoszenia przyjmowane są do końca listopada u nauczycieli języka niemieckiego.

 • Terminy przyjmowania rodziców przez Dyrekcję Szkoły:

  • Dyrektor Wiesław Kosakowski

          wtorek  9.00 - 10.00

  • Wicedyrektor

          Małgorzata Szymańska-Pancewicz 

          środa 15:00 - 16:00

  • Wicedyrektor

          Włodzimierz Subczyński

          czwartek 16:45- 17:45

   


   

 • KONSULTACJE NAUCZYCIELI

  Godziny konsultacji dla poszczególnych nauczycieli zaznaczone są w planie zajęć.

  Godziny są widoczne po wejściu na plan danego nauczyciela. Zobaczymy tam jedyną lekcję, która zaznaczona jest intensywnym kolorem czerwonym, pozostałe lekcje są wybarwione kolorami jasno pastelowymi.

  Numer, który pojawia się przy słowie "KONSULTACJE" nie oznacza sali tylko tak zwaną grupę seminaryjną i nie ma znaczenia informacyjnego. Numer pojawia się automatycznie przy tworzeniu wpisu i nie mogę go usunąć.

  Rodzice poszukujący danego nauczyciela zgłaszają się do pokoju nauczycielskiego.

 • "Mam talent"

  Internat organizuje IX Internacki Konkurs " Mam talent".

  Data - 24.10.2018 w godzinach 15.00-19.00.

  Miejsce - aula szkolna.

  Organizator: Renata Styrna-Grzebińska

 • Uczniowie nieuczestniczący w zajęciach religii i wf

  Uwaga uczniowie, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii, a nie  nie odbywają się one na końcowych i początkowych lekcjach, w trakcie zajęć przebywają w czytelni szkolnej gdzie sprawdzana jest obecność.
  Samowolne przebywanie na korytarzach traktowane jest jako nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach.

  Uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego przebywają na zajęciach łącznie z grupą.

  Zakazane jest w tym czasie krążenie po szkole i przebywanie na długim korytarzu.
   

 • Miejsca zbiórki poszczególnych klas podczas ewakuacji

  klasa nr na płycie boiska
  3ga 26
  3gb 25
  3gm 24
  1Lh 23
  1Ly 22
  1Lb 21
  1Lg 20
  1Lc 19
  1Lm 18
  1Lp 17
  1Lz 16
  2Lh 15
  2Lb 14
  2Lc 13
  2Le 12
  2Lm 11
  2Lp 10
  2IBa 9
  2IBb 8
  3IB 7
  3Lh 6
  3Le 5
  3Lp 4
  3Lb 3
  3Lc 2
  3Lm 1
   
     

   

 • Użytkownicy mobilni

  Użytkownicy mobilni
  Drodzy użytkownicy mobilni!

  Możecie sprawdzić swoje plany lekcji również na urządzeniach mobilnych. Strona EduPage została dostosowana do urządzeń mobilnych i funkcjonuje poprawnie na smartfonach i tabletach.

 • Plan Lekcji i Zastępstwa

  Plan Lekcji i Zastępstwa
  Drodzy Uczniowie i Nauczyciele

  możecie już sprawdzić Wasz plan lekcji oraz codzienne zastępstwa. Wystarczy kliknąć na odnośniki na górze strony.

 • PLAN B

  1.             7.45 - 8.15

  2.             8.25 - 8.55

  3.             9.05 - 9.35

  4.             9.45 - 10.15

  5.           10.25 - 10.55

  6.           11.05 - 11.35

  7.           11.45 - 12.15

  8.           12.25 - 12.55

  9.           13.05 - 13.35

  10.         13.45 - 14.15

 • Opieka nad uczniami

  Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną w czytelni podczas zastępstw, zajęć realizowanych zamiast religii oraz w czasie planowanych zajęć, w których uczniowie nie uczestniczą (tzw. okienek). Uczniowie kierowani do czytelni i sali 29 (wypożyczalnia) na tego typu zajęcia  rejestrują swoją obecność w „Zeszycie zastępstw i zajęć opiekuńczych”, który jest jednocześnie dokumentem, na podstawie którego uczniom zaznaczana jest obecność.

  SAMOWOLNIE OPUSZCZAJĄC CZYTELNIĘ UCZEŃ CZYNI
  TO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, a dyżurujący w tym czasie nauczyciel - bibliotekarz NIE ODPOWIADA WÓWCZAS ZA JEGO BEZPIECZEŃSTWO.
  .

 • Konsultacje nauczycieli

  Uwaga godziny konsultacji nauczycieli zaznaczone są na planach poszczególnych nauczycieli kolorem czerwonym.

  Numer na konsultacjach jest numerem grupy a nie numerem sali. Nauczyciele czekają na konsultacje w pokoju nauczycielskim.

 • Nasza nowa strona!

  Nasza nowa strona!
  03.09.2018

  Strona WWW naszej szkoły jest dostępna w Internecie! Znajdziesz tu wiele pożytecznych i interesujących informacji - aktualności z życia szkoły, plan lekcji, informacje o zastępstwach, szkolny album zdjęciowy i wiele więcej.

 • Aktualizacja danych

  04.11.2013 Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni
  ul. Legionów 27 81-405 Gdynia
 • (58) 622-18-33 , fax (58) 712-63-06

Galeria zdjęć